Schriftelijke vragen n.a.v. het artikel 'Kindcentra krijgt "extra punten" in Den Bosch'

Zorgelijke situatie over het aannamebeleid van Kindcentra in Den Bosch. Keuzevrijheid van ouders staat voorop! Samen met collega Rudmer Heerema vragen ingediend aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

 

 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Kindcentra krijgt  "extra punten" in Den Bosch'

 

Vraag 1


Heeft u kennisgenomen van het bericht «Kindcentra krijgt «extra punten» in Den Bosch»?


Vraag 2


Wat is uw reactie op het nieuwe aanmeldingsbeleid van SSPOH2 in Den Bosch? Hoe beoordeelt u het voorgestelde? Deelt u de mening dat ouders vrij moeten zijn in de keuze van dagopvang voor hun kinderen? Zo ja, hoe beoordeelt u het voorgestelde nieuwe aanmeldingsbeleid van de SSPOH dat ouders kan beïnvloeden in hun keuze voor opvang?


Vraag 3

 

Deelt u de mening dat het niet aan de basisschool is om op een dergelijke manier sturing te geven aan de keuze van ouders voor dagopvang door ouders?


Vraag 4

 

Deelt u de mening dat het «belonen» met punten van bepaalde kinderop-vangcentra, daarnaast kan leiden tot oneerlijke concurrentie tussen kindcen-tra? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?


Vraag 5

 

Bent u bereid om met instanties in gesprek te gaan om te waarborgen dat alle kinderen eerlijke kansen krijgen om op een basisschool van keuze te komen, ongeacht welke dagopvang er door de ouders gekozen wordt?

 

 

Bron:

 

 https://www.bd.nl/den-bosch-e-o/kindcentra-krijgt-extra-punten-in-den-bosch~a1a9351d/