Spreektekst debat Loondispensatie


Voorzitter,


Er is veel aandacht geweest voor de brief die naar de kamer is gestuurd. Ook de ronde tafel van vorige week heeft extra vragen opgeroepen, die nog niet beantwoord kunnen worden aangezien de antwoorden deel uitmaken  van de volgende stappen in het proces. Een proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden en waar naast belangenorganisaties vooral ook de doelgroep zelf en werkgevers betrokken moeten worden.


Het gaat hier om mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag willen.  Maar daarbij een steun in de rug nodig hebben. Want juist daar is het de VVD om te doen; om zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking of mensen die een beschutte omgeving nodig hebben, de kans te geven mee te doen. Werk hoort daar bij!

 


Dan is het natuurlijk van het allergrootste belang dat dit werk er ook is, dat er banen zijn. En voorzitter, het zijn de grote bedrijven en het MKB die voor deze banen zorgen. En uit de vele ontmoetingen die ik de afgelopen jaren heb gehad, blijkt ook dat het bedrijfsleven heel graag banen wil aanbieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Alleen, door de vele regelingen zien zij door de bomen het bos niet meer. En daarom is het ook zo goed dat de staatssecretaris uitgaat van vereenvoudiging van de regels voor deze werkgevers. Want het vinden van een baan begint immers bij het aanbod ervan!


Voorzitter,

 

Zoals ik aan het begin van mijn betoog al aangaf, behoeft deze hoofdrichting een nadere uitwerking. Voor de VVD is het van belang dat werken loont en dat meer werken ook loont. In het geval van loonkostensubsidie gaat het voor mensen pas lonen om te werken als zij meer dan 3,5 dag aan de slag zijn. En juist dat is voor mensen met een arbeidsbeperking in veel gevallen niet mogelijk. Kan de staatssecretaris aangeven hoeveel mensen die met loonkostensubsidie werken ook op dit moment nog afhankelijk zijn van een aanvullende uitkering? Het gemiddelde aantal uren dat iemand werkt is zover ik ge├»nformeerd ben 24,5 uur en volgens de grafieken kom je dan niet boven het sociaal  minimum uit. Klopt het dat in het voorliggende voorstel het wel direct loont om aan de slag te gaan? En hoe zit het met eventuele incidentele extraatjes die je als werknemer krijgt?

 

 Voorzitter,

 

De VVD steunt het plan van de staatssecretaris waarin zij aangeeft dat de gewerkte  uren worden aangevuld tot het Wettelijk Minimumloon. Ik hoor graag of zij nu al een voorzichtige schets kan geven hoe de resterende middelen ingezet kunnen worden tussen de extra beschutte werkplekken mocht daar behoefte aan zijn en de extra ondersteuning die de gemeenten kunnen gaan geven om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te ondersteunen?


Tot slot voorzitter,

 

Ik realiseer mij terdege dat mensen door het voorliggende voorstel te maken krijgen met twee inkomstenbronnen en dat dit lastig en ingewikkeld kan zijn. Overigens kan dit in de huidige situatie ook al voorkomen. In de afgelopen periode is redelijk stellig aangenomen dat de mensen zelf naar de gemeente moeten om een aanvullende uitkering aan te vragen. Maar klopt dat wel, zo vraag ik de staatssecretaris? Het lijkt mij dat gemeenten hier een pro-actieve rol kunnen en m├│eten spelen? Dit bevordert de dienstverlening aan betrokkenen en helpt ook in het kunnen maken van een match tussen werkgever en potentiele kandidaat. Ik krijg graag de bevestiging van de staatssecretaris dat zij in de verdere uitwerking van het wetsvoorstel oog houdt voor de complexiteit en de uitvoerbaarheid,  juist voor en in het belang van de groep mensen waar het om gaat.