Schriftelijke vragen: Fraude met kinderopvangtoeslag

 

Elsevier berichtte deze week over mensen die onterecht geld opstrijken door zich in te schrijven voor een studie. Het gaat om mensen die zich inschrijven voor een studie, deze studie niet volgen, maar wel de kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit is fraude en dat mogen we niet accepteren. Samen met de collega’s Helma Lodders en Judith Tielen heb ik vragen gesteld aan zowel de staatssecretaris van sociale zaken, de minister van onderwijs en de staatssecretaris van financiën. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor mensen die werken en of een studie volgen. De kinderopvangtoeslag wordt net als de andere toeslagen opgebracht door de belastingbetaler. Het is dus niet goed dat mensen deze toeslag opstrijken terwijl ze er geen recht op hebben. Wij hebben opheldering gevraagd over welke controles er plaats vinden en hoe dat verbetert kan worden. Het is niet de eerste keer dat er fraude geconstateerd wordt. Iedereen die recht heeft op toeslagen moet er gebruik van kunnen maken maar frauderen is onacceptabel.

 

 

 

 Zie hier het artikel à https://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2018/10/onterecht-geld-opstrijken-150197w/

 

 

 

 Vragen van de leden Nijkerken-de Haan, Tielen en Lodders (allen VVD) aan de staatssecretaris van SZW, de minister van OCW en de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van het bericht “Onterecht geld opstrijken; Ouders kunnen zich inschrijven voor studie en, zonder ooit op te dagen, kinderopvangtoeslag ontvangen. Waterdichte controle is er niet”?

 

 

 

1. Bent u bekend met het bericht “Onterecht geld opstrijken; Ouders kunnen zich inschrijven voor studie en, zonder ooit op te dagen, kinderopvangtoeslag ontvangen. Waterdichte controle is er niet”?[1][1]

 

 2. Hoeveel huishoudens ontvangen kinderopvangtoeslag? Hoeveel huishoudens ontvangen kinderopvangtoeslag omdat een van de ouders een studie volgt?

 

3. Kunt u aangeven hoeveel huishoudens ten onrechte kinderopvangtoeslag ontvangen omdat zij wel een bewijs van inschrijving hebben,  maar in werkelijkheid de studie niet volgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja; wat heeft u gedaan om deze vorm van misbruik en fraude  te voorkomen?

 

 4. Klopt het dat een bewijs van inschrijving bij een erkende opleiding voldoende is om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag? Zo ja, wat vindt u hiervan?

 

5. Welke controle is er en hoe vaak vindt controle plaats op het ontvangen van kinderopvangtoeslag voor studerende ouders?

 

 6. Is er verschil in de wijze waarop controle plaatsvindt tussen ontvangers van kinderopvangtoeslag die zijn ingeschreven bij bekostigde en bij niet-bekostigde opleidingen? Zo ja, wat is het verschil? 

 

7. In hoeverre denkt u dat controle voldoende is om misbruik van kinderopvangtoeslag door deze groep ouders tegen te gaan? Welke mogelijkheden ziet u om misbruik van kinderopvangtoeslag onder “studerende” ouders tegen te gaan? In welke mate is effectieve controle in deze gevallen überhaupt mogelijk?